Ma-Vr 7-20 uur: +31 8000 200 983
of mail@zipmend.com

Vrachtwagen transport nieuw bij zipmend Express

Ma-Vr 7-20 uur: +31 (0)8000 200 983
of mail@zipmend.com

Transport- en koerierspartner FAQ

Hulp voor transport- en koerierspartners

Registratie met zipmend

Ik ben op zoek naar een vaste baan als chauffeur, is zipmend de juiste plek voor mij?
Wij bieden geen vaste banen aan. Wij verstrekken opdrachten aan zelfstandige onderaannemers. U heeft een geregistreerd bedrijf en een eigen voertuig nodig.
Moet ik een sollicitatie insturen?
Nee, u hoeft geen sollicitatie in te sturen om met ons samen te werken. Registreer hier gratis. Upload vervolgens de vereiste documenten en begin.
Is het gebruik van zipmend gratis?
Ja. Zowel registratie als het gebruik van ons platform is volledig gratis.
Hoe vaak krijg ik transportopdrachten?
Wij bieden geen volledige bezetting, maar alleen individuele transporten aan. U kunt online alle actuele ritten zien. Als u een tour wilt overnemen, kunt u een bod uitbrengen. Als alles klopt, bellen wij u voor de toewijzing van de opdracht.
Kan ik met mijn voertuig meerdere opdrachten tegelijkertijd uitvoeren?
Nee. Als u een opdracht van ons krijgt, mag u alleen de goederen van deze opdracht vervoeren. Een uitzondering zijn deelladingen bij vrachtwagentransporten.
Kan ik transportpartner worden als ik niet zelfstandig ben?
Nee, helaas niet. Om met ons samen te werken moet u zelfstandig zijn. Dit betekent dat u een geregistreerd bedrijf heeft.
Is er een vaste arbeidsovereenkomst tussen zipmend en de transportpartners?
Er is geen permanente overeenkomst tussen zipmend en de transportpartner. Elke toegewezen opdracht is een onafhankelijk vrachtcontract.
Hoe en wanneer word ik betaald?
Wij hanteren een vast vrachttarief per opdracht. U ziet online onze voorgestelde prijs. U kunt deze accepteren of wijzigen. Na het transport stuurt u ons een factuur en de afleveringsbewijzen. Wij betalen u uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.
Kan ik ook transportpartner worden zonder eigen voertuig?
Nee, helaas niet. We werken alleen met transportpartners die minimaal één eigen voertuig bezitten. Zipmend verstrekt zelf geen voertuigen.
Kan ik ook transportpartner worden met een personenauto?
Ja, u kunt zich ook bij ons als transportpartner registreren met een personenauto. Personenauto's zijn bijvoorbeeld geschikt voor het vervoer van gedocumenteerde leveringen (brieven).

Vereisten voor Transport-Partners

Wat heb ik nodig om een Transport-Partner te worden?
U heeft een geregistreerd bedrijf, een actuele vervoerdersverzekering en een eigen voertuig nodig. Meer informatie over deze documenten vindt u hier.
Hoe kan ik me registreren/aanmelden?
Registreren is heel eenvoudig en gratis online te doen. Klik hier en dan kunt u beginnen.
Waar kan ik mijn documenten indienen?
Na registratie kunt u inloggen met uw gegevens. Onder het menu "Profiel" kunt u de bedrijfsregistratie en de vervoerdersverzekering uploaden.
Hoe lang duurt het verifiëren van mijn documenten?
Verificatie van documenten vindt meestal plaats binnen 24 uur na het uploaden van de documenten.
Moet ik persoonlijk verschijnen om als Transport-Partner te worden goedgekeurd?
Nee. U hoeft alleen te registreren en de vereiste documenten te uploaden. Na controle van de documenten wordt uw profiel goedgekeurd. Daarna kunt u bieden op transportopdrachten en opdrachten accepteren.
Nein. Sie müssen sich nur registrieren und die erforderlichen Unterlagen hochladen. Wir schalten Ihr Profil nach der Prüfung der Dokumente frei. Danach können Sie Gebote für Transportaufträge abgeben und Aufträge annehmen.
Wat is een vervoerdersverzekering?
Een vervoerdersverzekering dekt schade aan goederen tijdens het transport. Het beschermt de eigenaar van de vracht tegen financiële verliezen die kunnen ontstaan door beschadigde, verloren of gestolen goederen. Deze verzekering is met name belangrijk wanneer waardevolle goederen worden vervoerd die een hoog risico lopen op verlies of schade.
Is de vervoerdersverzekering hetzelfde als de Carrier-verzekering en wat zijn de verschillen met de WA-verzekering of de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

1. De vervoerdersverzekering is hetzelfde als de Carrier-verzekering. Deze verzekering dekt de vracht gedurende het hele transport. We raden een dekkingslimiet van €40.000 aan. Er mogen alleen standaard goederen worden vervoerd.

Een WA-verzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet voldoende om opdrachten voor zipmend uit te voeren.

2. WA-verzekering: Verzekert het voertuig en daarmee alle schade die eventueel aan het eigen voertuig of aan een ander voertuig ontstaat. De vervoerde goederen zijn niet verzekerd via de WA-verzekering.

3. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: Dekking van de risico's van ondernemers. Hiermee worden schades bedoeld die door werknemers van een bedrijf aan derden of hun eigendommen zijn veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld letselschade en materiële schade zijn. Ook financiële schade als gevolg van letselschade en materiële schade valt hieronder.
Wat is een bedrijfsregistratie?
Wat is een bedrijfsregistratie?
Iedereen die zelfstandig aan de slag gaat, moet zich registreren bij de relevante autoriteit om aan te geven dat hij of zij een bedrijf runt. Deze registratie is nodig om de activiteiten van het bedrijf officieel en legaal uit te kunnen voeren.
Hoe krijg ik een bedrijfsregistratie?
Om een bedrijfsregistratie te krijgen, moet men een afspraak maken bij het betreffende bedrijfs- of orderegister. Daar moeten alle belangrijke gegevens over het bedrijf worden vermeld. Hiermee is het bedrijf geregistreerd en wordt er een bedrijfsvergunning afgegeven. Als u deze heeft, kunt u met ons samenwerken.

Opdrachten vinden en ontvangen

Hoe kan ik transportopdrachten vinden?
Na registratie en goedkeuring door ons team kunt u inloggen op ons platform. Onder het tabblad "Transport vinden" kunt u biedingen doen voor transportopdrachten. Als u uw bod heeft gedaan, neemt ons team contact met u op als u de opdracht krijgt.
Krijg ik automatisch de opdracht als ik een bod uitbreng?
Het doen van een bod betekent niet automatisch dat u de opdracht krijgt. Ons team bekijkt alle biedingen voor een opdracht. Als we besluiten om de opdracht aan u te geven, nemen we telefonisch contact met u op. Verdere acties zijn niet nodig.
Wanneer / hoe hoor ik of ik een opdracht heb gekregen?
Ons team zorgt voor de toewijzing van de transportopdrachten. Een medewerker zal u telefonisch contacteren voor de opdracht. Vervolgens ontvangt u een bevestigingsmail met alle belangrijke gegevens over het transport. U kunt uw opdrachten ook online bekijken.
Kan ik mijn biedingen wijzigen?
Als u een opdracht tegen een andere prijs wilt aanbieden, moet u uw huidige bod intrekken en een nieuw bod plaatsen. Hiervoor zijn de volgende stappen nodig:

1. Inloggen
2. Klik op het tabblad "Transport vinden"
3. Selecteer "Uw biedingen"
4. Selecteer de gewenste rit
5. Bod intrekken

Facturatie / facturering

Hoe kan ik mijn facturen versturen?
De facturen kunnen te allen tijde per e-mail worden verzonden naar invoice@zipmend.com. Dit vergemakkelijkt het proces voor zowel de transportpartners als voor ons en gaat sneller. Zorg er echter voor dat de factuur en de leveringsbon als aparte bestanden aan de e-mail worden toegevoegd.
Welke informatie moet mijn factuur bevatten?
Hier vindt u voorbeelden van facturen voor ondernemers uit Duitsland, de EU en kleine ondernemers. Op deze voorbeelden ziet u welke informatie nodig is voor de factuur.
Mijn bedrijf is niet gevestigd in Duitsland, moet ik iets speciaals doen bij de facturatie?
Als de vestigingsplaats van de koerierspartner zich niet in Duitsland bevindt, geldt de zogenaamde omgekeerde btw-verplichting. Dit betekent dat de ontvanger van de dienst de belasting moet dragen. In dit geval is zipmend GmbH de ontvanger van de dienst, omdat de transportpartners de dienst voor zipmend verrichten, namelijk het vervoeren van goederen. Dit betekent concreet voor de facturering dat de transportpartner alleen het nettobedrag voor de transportopdracht in rekening mag brengen, NIET de btw.
Wat is een leveringsbon / afleverbon?
Een afleverbon (ook wel CMR) bevestigt dat een levering op een bepaald tijdstip aan een bepaalde ontvanger is afgeleverd. Dit document wordt vaak gebruikt in de logistiek en het vrachtbeheer. Het doel is om de status van de levering te volgen en de juiste levering te bevestigen. Als er bij het ophalen van de goederen een tekortkoming niet wordt gedocumenteerd, kan de ontvanger bijvoorbeeld niet vaststellen of de goederen al defect waren bij het ophalen of dat de schade pas tijdens het transport is ontstaan. Vaak wordt voor de aanduiding van de afleverbon de afkorting "POD" gebruikt, wat staat voor de Engelse term "Proof of Delivery".
Kan een opdracht zonder afleverbon(nen) worden gefactureerd?
Nee. Om een opdracht te kunnen factureren, hebben we de afleverbon voor de opdracht nodig. Stuur ons een e-mail naar invoice@zipmend.com met de factuur als bijlage en de afleverbon als een andere bijlage (2 bijlagen).

Sonstiges

Wat moet ik doen als er op de laadlocatie geen begeleidende documenten (leveringsbon) zijn?
In dat geval moet u altijd een blanco CMR in het voertuig hebben. U kunt deze dan eenvoudig op de laadlocatie invullen en laten ondertekenen.

Belangrijk: als u op de laadlocatie geen documenten krijgt, moet u zelf een CMR invullen en laten ondertekenen. Zonder dit bewijs kunnen we uw factuur later niet betalen.
Kan ik zelf voertuiggegevens wijzigen?
Om voertuiggegevens te wijzigen, klikt u eenvoudig op Voertuig bewerken in het profiel onder "Voertuigen". Gegevens die u kunt wijzigen, zijn bijvoorbeeld chauffeur, telefoonnummer van de chauffeur en voertuigtype.
Wat gebeurt er als een zending tijdens het transport beschadigd raakt?
Als de zending tijdens het transport beschadigd raakt, moet u ons direct op de hoogte stellen. Maak een foto van de schade en stuur deze naar mail@zipmend.com. De schade kan samen met de foto per e-mail aan ons worden gemeld. U kunt ons ook bellen.
Wat gebeurt er als ik te laat ben?
Bij vertraging dient u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Ons team zal dan communiceren met de laad- en loslocatie.
Contact voor verdere vragen:

Registreer nu
Snel en veilig betalen

Je wordt door ons betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
Nieuwe opdrachten vinden
Onze bestellingen zijn gevarieerd - individuele pakketten, meerdere pallets, maar ook machineonderdelen kunnen worden vervoerd.
Gratis

Registratie als koerierspartner en het gebruik daarvan is voor jou volledig gratis.
Mobielvriendelijk

zipmend kan ook gemakkelijk op mobiele telefoons worden gebruikt. Als er koeriersopdrachten bij je in de buurt zijn, wordt je hiervan per sms op de hoogte gebracht.
Snel en veilig betalen
Je wordt door ons betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
Nieuwe opdrachten vinden
Onze bestellingen zijn gevarieerd - individuele pakketten, meerdere pallets, maar ook machineonderdelen kunnen worden vervoerd.
Gratis
Registratie als koerierspartner en het gebruik daarvan is voor jou volledig gratis.
Mobielvriendelijk
zipmend kan ook gemakkelijk op mobiele telefoons worden gebruikt. Als er koeriersopdrachten bij je in de buurt zijn, wordt je hiervan per sms op de hoogte gebracht.
Snel en veilig betalen
Je wordt door ons betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
Nieuwe opdrachten vinden
Onze bestellingen zijn gevarieerd - individuele pakketten, meerdere pallets, maar ook machineonderdelen kunnen worden vervoerd.
Gratis
Registratie als koerierspartner en het gebruik daarvan is voor jou volledig gratis.
Mobielvriendelijk
zipmend kan ook gemakkelijk op mobiele telefoons worden gebruikt. Als er koeriersopdrachten bij je in de buurt zijn, wordt je hiervan per sms op de hoogte gebracht.
cross