zipmend Express - Usługi kurierskie i transportowe

Zapytania do:

Zapytania do:

Dokumenty niezbędne do współpracy z zipmend

Jeśli chcesz otrzymywać zamówienia kurierskie od zipmend, potrzebujesz licencji biznesowej i ważnego ubezpieczenia przewoźnika. Jeśli chcesz realizować zamówienia poza swoim krajem, potrzebujesz opcjonalnej licencji UE. Licencję na prowadzenie działalności i ubezpieczenie przewoźnika można przesłać w swoim profilu po rejestracji. Po pomyślnej weryfikacji przez jednego z naszych pracowników, aktywujemy Twoje konto dla zamówień.
Czym jest zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej?
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej otrzymają Państwo w urzędzie miasta lub gminy po jej zarejestrowaniu. Dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej jest zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej.
Zawiera ono następujące informacje:
1. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres, data urodzenia, itp.)
2. Nazwę firmy
3. Adres(y) firmy
4. Formę prawną
5. Miejsce i numer wpisu do rejestru handlowego (jeżeli dostępne)
6. Określenie przedmiotu działalności
Rejestracja działalności gospodarczej
Struktura rejestracji działalności gospodarczej
Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP)?
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika to ubezpieczenie transportowe dla przedsiębiorców, którzy przewożą towary należące do osób trzecich. Zabezpiecza ono finansowo przewoźnika, na wypadek gdyby w czasie transportu doszło do nieprzewidzianego uszkodzenia towaru.
Uwaga! Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika często mylone jest z:
- ubezpieczeniem odpowiedzialności przedsiębiorstwa
- ubezpieczeniem pojazdu
Prosimy upewnić się, że przesłali nam Państwo właściwe dokumenty w celu ich szybkiego zatwierdzenia.
Falsche Versicherung
Co to jest licencja UE?
Licencja UE to oficjalne zezwolenie umożliwiające przedsiębiorstwom transportowym legalne świadczenie usług transportowych towarów i pasażerów w Unii Europejskiej i krajach stowarzyszonych. Jest to dowód zgodności z normami UE dotyczącymi transportu, gwarantujący, że firma spełniła wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ubezpieczenia i profesjonalności.
cross