zipmend Express Logo
pon.-pt 7.00-20.00:
lub
pon.-pt 7.00-20.00:
lub

Ochrona danych

Niniejsza umowa jest dostępna w kilku językach. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych i rozbieżności rozstrzygające znaczenie ma wersja niemiecka.

1) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych

Niniejsze informacje o ochronie danych dotyczą przetwarzania danych przez:


Podmiot odpowiedzialny:
zipmend GmbH
Große Reichenstraße 27
20457 Hamburg
Niemcy
datenschutz@zipmend.com

Tel: +49 40 228 597 20


(zwany dalej zipmend)


Z inspektorem ochrony danych zipmend można skontaktować się pod powyższym adresem, w imieniu inspektora ochrony danych lub pod adresem datenschutz@zipmend.com.

2. gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz charakter i cel ich wykorzystania

a) Podczas odwiedzania strony internetowej


Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową zipmend.com (w tym subdomeny takie jak app.zipmend.com), przeglądarka używana na Twoim urządzeniu końcowym automatycznie wysyła informacje do naszego serwera internetowego. Informacje te są tymczasowo zapisywane w tzw. pliku dziennika. Poniższe informacje są gromadzone bez Państwa ingerencji i przechowywane do momentu automatycznego usunięcia:


Adres IP komputera żądającego,
Data i godzina dostępu,
nazwa i adres URL pliku, do którego uzyskano dostęp,
strona internetowa, z której uzyskano dostęp (referrer URL),
używanej przeglądarki i ewentualnie systemu operacyjnego Państwa komputera, jak również nazwy Państwa dostawcy usług dostępu.


Powyższe dane są przez nas przetwarzane w następujących celach:


Zapewnienie płynnej konfiguracji połączeń na stronie internetowej,
Zapewnienie komfortu korzystania z naszej strony internetowej,
ocenę bezpieczeństwa i stabilności systemu, oraz
do innych celów administracyjnych.

 


Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na temat Państwa osoby.


Ponadto, używamy plików cookie i usług analitycznych, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia na ten temat można znaleźć w punktach 4 i 5 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.


b) Podczas rejestracji do naszego newslettera


Jeśli wyrazili Państwo wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO, będziemy wykorzystywać Państwa adres e-mail i nazwisko do regularnego wysyłania Państwu naszego newslettera. Aby otrzymywać newsletter, wystarczy podać adres e-mail i imię. W odpowiednim momencie zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody w następujący sposób:


"Zapoznałem się z polityką prywatności, w szczególności wyrażam zgodę, aby przetwarzanie danych odbywało się u dostawcy usług w USA".


W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji, np. poprzez link umieszczony na końcu każdego newslettera. Można również w każdej chwili przesłać prośbę o rezygnację z subskrypcji pocztą elektroniczną na adres datenschutz@zipmend.com.


c) Podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego


W przypadku jakichkolwiek pytań, oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej. W tym celu konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi zapytanie i mogli na nie odpowiedzieć. Dalsze informacje mogą być przekazywane dobrowolnie.


Przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu z nami odbywa się na podstawie Państwa dobrowolnie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO.


Dane osobowe zebrane przez nas za pomocą formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu zapytania.


d) Podczas korzystania z naszej rezerwacji online


W celu rezerwacji przewozów za pośrednictwem naszej strony internetowej, oferujemy Państwu możliwość zamówienia ich za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej. W tym celu konieczne jest podanie adresu odbioru, dostawy i faktury, abyśmy mogli zapewnić punktualny odbiór i dostawę. Ponadto konieczne jest podanie adresu e-mail zamawiającego, abyśmy mogli wysłać Państwu odpowiednie potwierdzenia. Dalsze szczegóły mogą zostać podane dobrowolnie.


Przetwarzanie danych w celu zawarcia umowy odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych.


Dane osobowe zebrane przez nas w celu korzystania z rezerwacji online zostaną automatycznie usunięte po 3 latach bezczynności, o ile nie stoją temu na przeszkodzie wymogi prawne.


e) Podczas korzystania z naszego narzędzia online jako przewoźnik ładunku


Jako przewoźnik oferujemy Państwu możliwość odbioru transportów od zipmend za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wymaga to podania adresu firmy, numeru telefonu, adresu e-mail, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/wyciągu z rejestru handlowego oraz potwierdzenia ubezpieczenia. Ponadto przy zamawianiu transportu wymagamy podania nazwiska kierowcy, numeru rejestracyjnego i numeru telefonu kierowcy.  Dane te mogą być również przekazywane odbiorcom, dostawcom i naszym klientom końcowym, abyśmy mogli zapewnić bezproblemowy transport. Dalsze informacje mogą być przekazywane dobrowolnie.


Przetwarzanie danych w celu zawarcia umowy odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych.


Dane osobowe zebrane przez nas w celu korzystania z naszego narzędzia online jako przewoźnika zostaną usunięte po 3 latach nieaktywności, o ile nie stoją temu na przeszkodzie wymogi prawne.


f) W przypadku podań o pracę online


Jako kandydat oferujemy

3. ujawnienie danych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyraziliście Państwo zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO,
 • ujawnienie danych jest konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych (np.
 • agencjom kredytowym, dostawcom usług windykacyjnych, prawnikom lub dostawcom usług płatniczych, takim jak Paypal lub AmazonPay) i nie ma
 • podstaw do przypuszczenia, że mają Państwo nadrzędny interes zasługujący na ochronę w zakresie nieujawniania Państwa danych,
 • w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia Państwa danych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c DSGVO, jak również
 • jest to prawnie dopuszczalne i konieczne do przetwarzania stosunków umownych z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO.

4. ciasteczka

Na naszej stronie używamy plików cookie. Są to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez Twoją przeglądarkę i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (laptopie, tablecie, smartfonie lub podobnym), gdy odwiedzasz naszą stronę. Cookies nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym i nie zawierają żadnych wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

W pliku cookie przechowywane są informacje związane z konkretnym urządzeniem końcowym, z którego korzysta użytkownik. Nie oznacza to jednak, że uzyskujemy bezpośrednią wiedzę o Twojej tożsamości.

Stosowanie cookies służy z jednej strony do tego, aby uprzyjemnić Państwu korzystanie z naszej oferty. Używamy tzw. sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że odwiedzili już Państwo poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony.

Ponadto w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika stosujemy również tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez określony, ustalony okres czasu. Jeśli odwiedzą Państwo naszą stronę ponownie w celu skorzystania z naszych usług, automatycznie rozpoznane zostanie, że byli już Państwo na naszej stronie oraz jakie wpisy i ustawienia Państwo wprowadzili, tak aby nie musieli Państwo wprowadzać ich ponownie.

Z drugiej strony używamy plików cookie do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz do jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa (patrz punkt 5). Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że użytkownik był już na naszej stronie internetowej, gdy odwiedza ją ponownie. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu.

Dane przetwarzane przez pliki cookie są niezbędne do wyżej wymienionych celów, aby chronić nasze uzasadnione interesy, jak również interesy osób trzecich zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Można jednak tak skonfigurować przeglądarkę, aby na komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiało się powiadomienie. Całkowita dezaktywacja plików cookie może jednak oznaczać, że nie będą Państwo mogli korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

 

5. narzędzia do analizy i poczty

a) Narzędzia śledzenia

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki śledzenia są realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Dzięki stosowanym środkom śledzenia chcemy zapewnić dostosowanie naszej strony internetowej do potrzeb oraz jej stałą optymalizację. Z drugiej strony używamy środków śledzenia do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz do jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wyżej wymienionego przepisu.

Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach śledzenia.

i) Google Analytics

W celu projektowania zorientowanego na zapotrzebowanie i ciągłej optymalizacji naszych stron korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieciowej firmy Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej "Google"). W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania i stosowane są pliki cookie (patrz punkt 4). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony, takie jak

Typ/wersja przeglądarki,
zastosowany system operacyjny,
URL Referrer (poprzednio odwiedzana strona),
nazwa hosta komputera dostępowego (adres IP),
czas żądania serwera,

są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu w celu badania rynku i projektowania tych stron internetowych zgodnie z wymogami. Informacje te mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w naszym imieniu. W żadnym wypadku adres IP użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane, aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (maskowanie IP).

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe.

Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można również uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając na ten link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie Państwa danych w przyszłości podczas odwiedzania tej strony. Plik cookie opt-out jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest zapisywany na Państwa urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie opt-out.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć np. w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

ii) Śledzenie konwersji Google Adwords

W celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej oceny w celu optymalizacji naszej strony internetowej dla Państwa, korzystamy również z Google Conversion Tracking. W tym procesie Google Adwords zapisuje na Państwa komputerze plik cookie (patrz punkt 4), jeżeli weszli Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google.

Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony witryny klienta Adwords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym nie można śledzić plików cookie na stronach internetowych klientów Adwords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Adwords poznają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują one jednak żadnych informacji, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkowników.

Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w procedurze śledzenia, mogą Państwo również odmówić utworzenia wymaganego do tego celu pliku cookie - na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które zasadniczo dezaktywuje automatyczne tworzenie plików cookie. Możesz również wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę w taki sposób, aby

ii) Śledzenie konwersji Google Adwords

W celu statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej oceny w celu optymalizacji naszej strony internetowej dla Państwa, korzystamy również z Google Conversion Tracking. W tym procesie Google Adwords zapisuje na Państwa komputerze plik cookie (patrz punkt 4), jeżeli weszli Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google.

Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osób. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony witryny klienta Adwords, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym nie można śledzić plików cookie na stronach internetowych klientów Adwords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Adwords poznają całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują one jednak żadnych informacji, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkowników.

Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w procedurze śledzenia, mogą Państwo również odmówić utworzenia wymaganego do tego celu pliku cookie - na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które zasadniczo dezaktywuje automatyczne tworzenie plików cookie. Możesz również dezaktywować pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby pliki cookie z domeny "www.googleadservices.com" były blokowane. Politykę prywatności Google dotyczącą śledzenia konwersji można znaleźć tutaj (https://services.google.com/sitestats/de.html).

b) Narzędzia do testowania AB

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki testowania AB są przeprowadzane na podstawie art. 6 (1) p. 1 lit. f DSGVO. Dzięki zastosowaniu testów AB chcemy zapewnić dostosowany do potrzeb projekt i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej. Z drugiej strony, używamy środków testowania AB do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wyżej wymienionego przepisu.

Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach testowych AB.

i) vwo

W celu projektowania zorientowanego na popyt i ciągłej optymalizacji naszych stron, korzystamy z vwo, usługi testowania AB firmy Wingify Inc. 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indie. (https://vwo.com/about-us/); dalej "vwo". W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania i stosowane są pliki cookie (patrz punkt 4). Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony, takie jak

typ/wersja przeglądarki,
zastosowany system operacyjny,
URL Referrer (poprzednio odwiedzana strona),
nazwa hosta komputera dostępowego (adres IP),
czas żądania serwera,

są przesyłane do serwera vwo i tam przechowywane. Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu w celu badania rynku i projektowania tych stron internetowych zgodnie z wymogami. Informacje te mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w naszym imieniu. W żadnym wypadku adres IP użytkownika nie będzie łączony z innymi danymi pochodzącymi z vwo. Adresy IP są anonimizowane, aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (maskowanie IP).

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z vwo można znaleźć tutaj: https://vwo.com/platform/security-compliance/gdpr/.

c) Narzędzia pocztowe

Wymienione poniżej i używane przez nas narzędzia pocztowe są realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO. Dzięki zastosowanym narzędziom pocztowym chcemy zapewnić dostosowany do potrzeb design oraz ciągłą optymalizację naszej strony internetowej i e-maili. Z drugiej strony, używamy narzędzi pocztowych do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i naszych e-maili oraz do ich oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla Państwa. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu wyżej wymienionego przepisu.

Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach pocztowych.

i) MailChimp

W celu projektowania zorientowanego na zapotrzebowanie i ciągłej optymalizacji naszych e-maili korzystamy z MailChimp, usługi pocztowej firmy The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA. (https://mailchimp.com); dalej "MailChimp".

Dane zapisane podczas rejestracji (w tym rejestracji do newslettera) (adres e-mail, tytuł, imię i nazwisko, adres IP, data i godzina rejestracji) są przekazywane na serwer Mailchimp w USA i tam przechowywane zgodnie z "Tarczą Prywatności UE-USA". Informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej i poczty elektronicznej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu w celu badania rynku i projektowania tych stron internetowych i poczty elektronicznej zgodnie z zapotrzebowaniem. Informacje te mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w naszym imieniu.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z usługą MailChimp można znaleźć tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

6. Wtyczki mediów społecznościowych

Na podstawie art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO używamy na naszej stronie internetowej wtyczek społecznościowych z portali społecznościowych Facebook, Twitter i Instagram w celu zwiększenia świadomości o naszej kancelarii. Cel promocyjny leżący u jego podstaw należy uznać za uzasadniony interes w rozumieniu DSGVO. Odpowiedzialność za działanie zgodne z zasadami ochrony danych ponoszą ich dostawcy. Te wtyczki integrujemy za pomocą tzw. metody dwóch kliknięć, aby jak najlepiej chronić odwiedzających naszą stronę internetową.

a) Facebook

Wtyczki mediów społecznościowych z Facebooka są używane na naszej stronie internetowej, aby uczynić ich użytkowanie bardziej osobistym. W tym celu używamy przycisku "LIKE" lub "SHARE". To jest oferta od Facebooka.

Kiedy wywołują Państwo stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, która następnie integruje ją ze stroną internetową.

Poprzez integrację wtyczek Facebook otrzymuje informację, że Państwa przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie posiadają Państwo konta na Facebooku lub nie są aktualnie zalogowani na Facebooku. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane przez przeglądarkę użytkownika bezpośrednio na serwer Facebooka w USA i tam przechowywane.

Jeśli są Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może przypisać Państwa wizytę na naszej stronie bezpośrednio do Państwa konta na Facebooku. W przypadku interakcji z wtyczkami, np. poprzez kliknięcie przycisku "LIKE" lub "SHARE", odpowiednie informacje są również przekazywane bezpośrednio na serwer Facebooka i tam zapisywane. Informacje te są również publikowane na Facebooku i wyświetlane Twoim znajomym z Facebooka.

Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badania rynku i projektowania stron na Facebooku w oparciu o potrzeby użytkowników. W tym celu Facebook tworzy profile użytkowania, zainteresowań i relacji, np. w celu oceny korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej w odniesieniu do reklam wyświetlanych Państwu na Facebooku, w celu informowania innych użytkowników Facebooka o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Facebooka.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook przypisywał dane zebrane za pośrednictwem naszej strony do Twojego konta na Facebooku, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, jak również prawa użytkownika w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Facebooka (https://www.facebook.com/about/privacy/).

b) Twitter

Wtyczki sieci krótkich wiadomości Twitter Inc. (Twitter) są zintegrowane. Wtyczkę Twittera (przycisk tweet) można rozpoznać po logo Twittera na naszej stronie. Przegląd przycisków tweetów można znaleźć tutaj (https://about.twitter.com/resources/buttons).

Kiedy wywołują Państwo stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a serwerem Twittera. Twitter otrzymuje w ten sposób informację o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę wraz z adresem IP. Jeśli klikną Państwo na przycisk "tweet" na Twitterze, będąc zalogowanym na swoim koncie na Twitterze, mogą Państwo połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Twitterze. Dzięki temu Twitter może powiązać Państwa wizytę na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę na to, że jako oferent stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Twitter mógł powiązać Państwa wizytę na naszych stronach, prosimy o wylogowanie się z konta użytkownika Twittera.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera (https://twitter.com/privacy).

c) Instagram

Nasza strona internetowa korzysta również z tzw. wtyczek społecznościowych ("wtyczki") firmy Instagram, która jest obsługiwana przez Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram").

Wtyczki są oznaczone logo Instagram, na przykład w formie "aparatu Instagram".

Kiedy wywołują Państwo stronę naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Instagramu. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Instagram bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji Instagram otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka wywołała odpowiednią stronę naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu na Instagramie lub nie jesteś aktualnie zalogowany na Instagramie.

Informacje te (w tym adres IP użytkownika) są przekazywane przez przeglądarkę użytkownika do serwisu Instagram.

7) prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo

 • zażądać informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 DSGVO. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, istnieniu prawa do złożenia skargi, pochodzeniu Państwa danych, jeżeli nie zostały one przez nas zebrane, jak również o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji o jego szczegółach;
 • zgodnie z art. 16 DSGVO, zażądać natychmiastowej korekty niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • zgodnie z art. 17 rozporządzenia, zażądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 DSGVO, zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile prawidłowość danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo jego usunięciu i nie potrzebujemy już tych danych, ale są one Państwu potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu zgodnie z art. 21 DSGVO;
 • zgodnie z art. 20 DSGVO, aby otrzymać Państwa dane osobowe, które nam Państwo przekazaliście w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub aby zażądać przekazania ich innemu administratorowi danych;
 • odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 (3) DSGVO. Skutkuje to tym, że nie możemy kontynuować przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę w przyszłości; oraz
 • złożyć skargę do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 DSGVO. Z reguły w tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu nadzorczego Państwa miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub do centrali naszej firmy.

8. prawo do sprzeciwu

Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. f DSGVO, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 DSGVO, o ile istnieją ku temu podstawy wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw skierowany jest przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo do sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez określania konkretnej sytuacji.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres datenschutz@zipmend.com.

9) bezpieczeństwo danych

Podczas odwiedzania strony internetowej korzystamy z rozpowszechnionej procedury SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę użytkownika. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, używamy zamiast niego technologii 128-bitowej v3. To, czy dana strona naszej witryny jest szyfrowana, można rozpoznać po zamkniętym symbolu klucza lub kłódki w dolnym pasku stanu przeglądarki.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

10. aktualność i zmiany niniejszej polityki prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest aktualnie obowiązujące i zostało zaktualizowane w dniu 22 maja 2018 r.

Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert na niej zawartych lub ze względu na zmienione wymagania prawne lub urzędowe, może być konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych osobowych można w każdej chwili przejrzeć i wydrukować ze strony internetowej https://zipmend.com/datenschutz 

O zipmend
Über zipmend
Zostań kurierem
Kontakt
na rachunek
paypal
Paypal
mastercard Paiement
Mastercard
visa
Visa
Śledź nas, aby otrzymywać aktualizacje dotyczące logistyki
© Wszelkie prawa zastrzeżone
cross